Obiective

OBIECTIV GENERAL

– creșterea transferului de cunștințe și tehnologie în domeniul ECO-NANO-TEHNOLOGIILOR PENTRU DEPOLUARE ȘI VALORIFICAREA DEȘEURILOR, între Centrul de Cercetări pentru Protecția Mediului și Tehnologii Ecologice din Universitatea POLITEHNICA din București (UPB-CPMTE) și întreprinderi din mediul privat, care va contribui la dezvoltarea economică a acestora precum și la protecția, conservarea și îmbunătățirea mediului.

OBIECTIVE SPECIFICE

– dezvoltarea unei structuri de transfer de cunștințe, în cadrul UPB-CPMTE – ca pol de stimulare a creșterii competitivității economiei romanești prin contribuția la dezvoltarea capacității mediului industrial din domeniul energie-mediu de a absorbi tehnologie de ultimă generație, de a adapta tehnologiile pentru depoluare și valorificare a deșeurilor la nevoile concrete și de a dezvolta tehnologii și/sau servicii care să le permită progresul pe lanțurile de valoare adăugată;
– Crearea unui cadru stimulativ pentru inițiativa mediului privat de a solicita și adopta rezultatele cercetării și de a răspunde unor teme de interes legate de PREVENIREA POLUĂRII, DEPOLUARE Și VALORIFICAREA DEȘEURILOR prin constituirea unui grup de specialiști în acest domeniu din mediul academic și prin încurajarea parteneriatelor de tip academie-industrie;
– Susținerea specializării inteligente prin realizarea unui program de transfer de cunoștinte, know-how, precum și de formarea și dezvoltarea unor aptitudini complementare și de excelență în activitatea CDI, în domeniul protecției și îmbunătățirii calității apei potabile, prevenirii și reducerii poluării apelor și valorificării deșeurilor.