Descriere proiect

Depoluarea și prevenirea poluării apelor

a) Dezvoltarea și implementarea unor Eco-nano-tehnologii pentru îndepărtarea poluanților organici şi anorganici din medii apoase;
b) Manipularea, eficientizarea, amorsarea stațiilor de tratare/epurare:
– instruirea personalului de exploatare a stațiilor de tratare
– identificarea unor soluţii la problemele tehnice care apar la exploatarea stațiilor de tratare ape;
– eficientizarea fluxurilor tehnologice (reducere consum de materiale şi de energie) cu efect de creştere a randamentului şi a productivităţii staţiei şi a calităţii apei de băut;
– automatizarea, care asigură creşterea siguranţei de funcţionare a instalaţiei, reducerea personalului implicat în procesul de producţie şi optimizarea procesului.

Valorificarea deșeurilor

a) Dezvoltarea și implementarea unor Eco-nano-tehnologii pentru valorificarea deșeurilor din sectoarele:
– metalurgie (metale prețioase cu incidență la nivel de urme; Al și Cu din deșeuri periculoase de tip șlamuri uleioase etc);
– minerit, electronică și electrotehnică;
– agricultură, zootehnie, industria alimentară, deșeuri urbane (biogaz, peleți, cogenerare, compost, biogaz);
– sănătate (pirogenare, gazeificare).
b) Evaluarea volumului și conținuturilor haldelor.
c) Determinarea compoziției chimice și mineralogice a deșeurilor anorganice pulverulente.
d) Investigarea și/sau monitorizarea radioactivității.
e) Gestionare integrată a deșeurilor în intreprinderi.