Anunț selecție parteneri în cadrul proiectului ECO-NANO-ECO

UPB Centrul de Cercetări pentru Protecţia Mediului şi Tehnologii Ecologice (UPB-CPMTE) anunţă deschiderea competiţiei de selecţie a întreprinderilor interesate de oferta proiectului ECO-NANO-TEHNOLOGII DE DEPOLUARE A APELOR ŞI VALORIFICAREA DEŞEURILOR (ECO-NANO-ECO), în vederea demarării activităților de tip C şi D .

Finanţarea este asigurată de către UPB-CPMTE, în calitate de beneficiar al Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, Secțiunea G, Acțiunea 1.2.3. Parteneriate pentru transfer de cunoștințe, competiția 2015.

Obiectivul general al proiectului vizeazǎ îmbunǎtǎţirea transferului de cunoştinţe şi tehnologie în domeniul ECO-NANO-TEHNOLOGIILOR PENTRU DEPOLUARE ŞI VALORIFICAREA DEŞEURILOR, între UPB-CPMTE şi diverse întreprinderi cu preocupări în acest domeniu.

Potențialii parteneri interesaţi de oferta proiectului ECO-NANO-ECO pot solicita informații suplimentare, prin utilizarea următoarelor canale de comunicare:

E-mail: maria.mihaly@gmail.com

Telefon/Fax: 0722244963

Persoana de contact: Maria MIHALY

Informațiile relevante în legătură cu activitățile proiectului, condițiile generale de eligibilitate și condițiile specifice, documentele necesare pentru depunerea candidaturii și modalitatea de evaluare a candidaturilor depuse se regăsesc în metodologia de selecție a partenerilor.

Interesul față de activitățile de tip C și D ale proiectului se va manifesta prin transmiterea unei Scrisori de intenție care poate fi depusă continuu pe întreaga perioadă de depunere a proiectului.