Informații generale

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Centrul de Cercetări pentru Protecţia Mediului şi Tehnologii Ecologice (CPMTE), anunţă începerea proiectului Eco Nanotehnologii de Depoluarea Apelor şi Valorificarea Deşeurilor, acronim ECO-NANO-ECO, în cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC), Axa prioritară 1, Acţiunea 1.2.3., Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe POC-A1-A1.2.3-G-2015.
Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 130/23.09.2016, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC), prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în calitate de Organism Intermediar (OI).
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 14.771.250 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 12.885.250 lei.